Header

تذکر:

متقاضيان خودمالك گرامی، ثبت نام شما صرفاً ثبت نام اوليه بوده و هيچگونه حق و تعهدی را جهت دريافت وام ايجاد نمی نمايد.

توجه:

در هنگام ثبت نام از مرورگر Internet Explorer استفاده نمایید و در صورت اختلال در شبکه، تمام پنجره های مرورگر را بسته و مراحل را از ابتدا انجام دهید.

صفحه کلید را در حالت انگلیسی (EN) قرار دهید.

اگر از شروع ثبت نام بیشتر از 20 دقیقه در تکمیل ثبت نام تاخیر ایجاد شود، از ادامه مراحل خودداری نمائید.

پر کردن فیلدهای ستاره دار برای ثبت نام الزامی است.