ثبت نام از سازندگان مسكن جهت ارزيابي براي احداث مسكن مهر در سال 1390  ::نکات ویژه :

جهت استفاده از سیستم ثبت نام از مرورگر (Internet Explorer (IE استفاده نمایید.

متقاضيان می بايد ابتدا در سايت www.maskan.ir ثبت نام كرده و شماره پرونده اخذ شده از سامانه را در فيلد مربوطه تايپ كنند.

پس از بررسي پرونده با متقاضيان تماس حاصل مي شود، از ارسال مدارك و يا مراجعه حضوري به محل سازمان خودداري فرمائید.

آخرين اخبار را مي توانيد در پورتال سازمان پيگيري نماييد.

تکمیل تمامی فیلدهای این فرم الزامی ست.

  فرم ثبت نام از سازندگان مسكن جهت ارزيابي براي احداث مسكن مهر در سال 1390  

  1- شماره پرونده اخذ شده از سامانه:

  2- نام كامل ثبتي شركت:

  3- نام مديرعامل:

  4- تلفن همراه مديرعامل:

  5- پست الكترونيك:

  6- تلفن شركت:

  7- آدرس شركت:

 
انصراف